Gwarancja

Każdy produkt przeszedł dokładną inspekcję pod ścisłą kontrolą jakości. W przypadku, gdy okaże się, że ma on wady fabryczne lub jakiekolwiek samoistne mechaniczne usterki w okresie gwarancyjnym, należy dostarczyć go wraz z kartą gwarancyjną i dokumentem zakupu do serwisu – po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych. Naprawa w okresie gwarancyjnym, bez zbędnej zwłoki, wynosi do 30 dni.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia wynikającego z niewłaściwego zainstalowania lub użytkowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz usterek spowodowanych przypadkami losowymi, takimi jak pożar, zalanie, przepięcie, skoki napięcia w instalacji elektrycznej. Nieuzasadniona ingerencja w urządzenie oraz dokonywanie własnych przeróbek skutkuje natychmiastową utratą gwarancji.

Serwis wykonuje również naprawy pogwarancyjne. Czas naprawy ustalany jest indywidualnie.

Adres serwisu:

Reklamacje

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów za wady, na zasadach dotyczących rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
 2. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego) mogą być zgłaszane pisemnie:
 • listownie, na adres PPHU OK Wojciech Bromber, ul. Starowiejska 65; 80-534 Gdańsk,
 • e-mailem, na adres kontakt@ohwoda.pl
 1. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja powinna zawierać informacje takie jak:
 • Dane kontaktowe Konsumenta, w tym adres korespondencyjny lub adres e-mail i numer telefonu
 • Datę zawarcia umowy i numer umowy
 • Dokładny opis przedmiotu reklamacji
 • Okoliczności uzasadniające reklamację i oczekiwania Konsumenta względem złożonej reklamacji.
 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i udzieli Konsumentowi składającemu reklamację stosownej odpowiedzi. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

W celu zgłoszenia reklamacji mogą Państwo przesłać  znajdujący się Protokół reklamacyjny, dostępny w pliku PDF. Należy go pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać listem tradycyjnym lub zeskanowany w wiadomości e-mail. Prosimy pamiętać o podpisaniu formularza przed wysłaniem.