1. Polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi w żaden sposób źródła obowiązków dla Klientów Sklepu.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Sklepu (poprzez formularz kontaktowy i formularz zakupowy) będą administrowane przez P.P.H.U. „OK” Ireneusz Bromber, wykonujące działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. „OK” Ireneusz Bromber z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80-534, ul. Starowiejska 65, (adres: identyfikujące się numerami NIP: 5381010400, REGON: 190566470-00026, tel. nr …………………………, adres e-mail: kontakt@ohwoda.pl , zwane dalej „Administratorem”.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm., zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., według U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.
 1. Administrator dołoży wszelkich starań by należycie przechowywać dane osobowe.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedażowej, realizacji zamówienia i usług z nimi związanych, oraz w celach marketingowych – wyłącznie na potrzeby sklepu OHWODA.pl. w tym:
 • Założenie konta w Sklepie Internetowym
 • Zawarcie Umowy zakupowej w Sklepie Internetowym
 • Wystawianie faktur dla Klienta
 • Przekazywanie informacji związanych z procesem zakupu
 • Działania promocyjno-marketingowe produktów i usług Administratora danych osobowych.
 1. Sklep Internetowy OHWODA.pl zastrzega sobie prawo przekazywania danych osobowych podmiotom bezpośrednio związanym z procesem realizacji zamówienia, tj. firmie świadczącej usługi księgowe/rachunkowe, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, innym przewoźnikom, którzy świadczyć będą usługi transportowe na rzecz OHWODA.pl, w procesie sprzedażowym, realizowanym między Sprzedającym a Klientem.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych w procesie sprzedażowym uniemożliwi zawarcie umowy sprzedażowej . 
 1. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Administratora, podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta na otrzymywanie takich informacji, lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.  Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. 
 1. Klient w każdej chwili może zmienić i poprawić swoje dane osobowe, przechowywane przez Administratora. Może również w każdej chwili wstrzymać możliwość ich przetwarzania oraz żądać całkowitego ich usunięcia.
 1. W celu aktualizacji lub usunięcia danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 1. Administrator zobowiązuje się do:
 • Zabezpieczenia zbioru danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 • Zapewnienia dostępu do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, przypisanego wyłącznie jednemu użytkownikowi.
 1. W przypadku wątpliwości Administrator zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji związanych z przechowywaniem danych osobowych. By je uzyskać należy skontaktować się z Administratorem wysyłając e-mail lub kontaktując się telefonicznie. Dane kontaktowe zawarte są w pierwszym punkcie Polityki Prywatności.