Porównanie parametrów wód alkalicznych

Wodę jonizowaną można przechowywać jak każdą wodę, jednak wraz z upływem czasu jej właściwości słabną – obniża się poziom pH i podwyższa ORP.  Warto o tym pamiętać, szczególnie wtedy, gdy pojawia się dylemat – kupić jonizator czy zjonizowaną wodę, dostępną jako produkt gotowy do spożycia.  Wody oferowane w sprzedaży nigdy nie będą miały tak dobrych parametrów, jak woda bezpośrednio z jonizatora.  Bardzo wyraźnie obrazują to wyniki pomiarów, wykonanych na próbkach dwóch różnych wód alkalicznych.

Przebieg badania

Do badania wykorzystano alkaliczną wodę jonizowaną, wytworzoną przez urządzenie U-Blue z wody kranowej o pH 7,5 i ORP +160, oraz wodę alkaliczną dostępną w sprzedaży w jednorazowych opakowaniach.

Dokonano dwukrotnego pomiaru wartości pH i ORP obu cieczy, w czterodniowym odstępie czasu.

Wyniki badania

18.02.2015 r.

Woda wytworzona w U-Blue Woda dostępna w sprzedaży
pH 9,6 7,96
ORP -596 +11

22.02.2015 r.

Woda wytworzona w U-Blue Woda dostępna w sprzedaży
pH 8,71 7,92
ORP +108 +193

Podsumowanie:

  • Woda dostępna w sprzedaży, tuż po otworzeniu opakowania, miała pH 7,96 i dodatnie ORP. Nie wykazywała żadnych właściwości redukcyjnych.
  • Woda wytworzona za pomocą jonizatora U-Blue, tuż po elektrolizie miała pH 9,6 i ujemne ORP. Była więc bardziej alkaliczna i miała doskonałe właściwości redukcyjne.
  • Po upływie czterech dni pH w obu cieczach  spadło, przy czym woda z jonizatora U-Blue nadal miała lepsze właściwości alkaliczne. ORP obu cieczy było dodatnie.

Wniosek:

Najlepsze właściwości dla zdrowia ma woda alkaliczna wytworzona w jonizatorze bezpośrednio przed spożyciem.