ORP i pH – parametry określające jakości wody

Woda wodzie nierówna. I choć na pierwszy rzut oka nie widać różnicy między wodą mineralną, z kranu czy jonizowaną, to nie pozostaje to bez znaczenia dla naszego zdrowia. Okazuje się, że miarą jakości wody nie jest wyłącznie stopień jej oczyszczenia i zawartość minerałów. Wybierając wodę odpowiednią w diecie, warto przyjrzeć się jeszcze jej pH i ORP.

Czym jest pH?

Potencjał wodoru (pH) wskazuje na obecność w wodzie jonów wodorowych H+ i wodorotlenowych OH i określa, czy w wodzie znajduje się przewaga jednego z nich czy też pozostają one w równowadze.

pH wyraża się w 14-stopniowej skali, w której:

  • wartości od 0 do poniżej 7 pH wskazują na kwasowość wody i zwiększone stężenie jonów wodorowych H+;
  • wartość = 7 wskazuje na neutralność wody i równowagę jonów H+ i OH;
  • wartości od powyżej 7 do 14 pH wskazują na zasadowość wody i przewagę w niej jonów wodorotlenowych OH.

Czym jest ORP?

Potencjał nasycenia wolnymi elektronami, zwany również ORP (od angielskiej nazwy Oxidation Reduction Potential), wskazuje na obecność w wodzie wolnych elektronów i określa, czy woda jest utleniaczem czy reduktorem. Wartość ORP podaje się w miliwoltach (mV).

Wartość ORP wyraża się w skali, gdzie:

  • ORP -900 i niższe, do 0 – świadczy o obecności w wodzie aktywnego wodoru, zdolnego do łączenia się z wolnymi rodnikami. Woda taka jest reduktorem;
  • ORP od 0 do +900 i więcej – świadczy o braku w wodzie wolnych elektronów. Im wyższe ORP, tym bardziej szkodliwa dla zdrowia jest woda, gdyż wykazuje właściwości utleniające, a nie redukcyjne. Woda taka jest utleniaczem.

Wpływ na zdrowie

Właściwości wody alkalicznej o wysokim pH  mają zbawienny wpływ na zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. Zawartość w wodzie aktywnego wodoru, wyrażona ujemnym ORP, ma z kolei kolosalny wpływ na opóźnienie starzenia się komórek, oczyszczania organizmu i polepszenia jego ogólnej kondycji, z zapobieganiem rozwojowi chorób włącznie. Brak równowagi ORP w komórkach jest jedną z przyczyn pojawiania się poważnych schorzeń.

W komórkach zaczynają przeważać wolne rodniki, które z braku wolnych elektronów, z którymi mogłyby się połączyć, nie mogą zostać usunięte. Zaczynają więc w nich zalegać, a z czasem niszczyć środowisko komórki. Wolne rodniki powstają w komórkach samoistnie, ale antyutleniacze, które mogłyby pomóc w ich wydaleniu, trzeba do organizmu dostarczyć – organizm nie wytwarza ich sam. Dlatego też do codziennej diety należy włączyć produkty wykazujące właściwości antyoksydacyjne. Jednym z nich powinna być woda jonizowana, mająca dużą zawartość wolnych elektronów, zdolnych do łączenia się z wolnymi rodnikami i usuwania ich z komórek. Im niższa wartość ORP, tym większa w niej zawartość wolnych elektronów i  lepsze jej właściwości.

Porównanie wartości pH i ORP

 

Woda jonizowana* Woda z kranu Napój typu cola
pH 9,6 7 3
ORP (mV) -596 +150/+250 +350

*Woda jonizowana wytworzona przez jonizator ?

Woda o ujemnym ORP ma również wysokie pH, nie dość, że jest doskonałym reduktorem, to wykazuje jeszcze właściwości alkalizujące. Najlepsze wartości ORP i pH uzyskuje się tuż po jonizacji, dlatego też woda bezpośrednio z jonizatora jest najkorzystniejsza dla organizmu.